22 Juni 2017 10:10 wib

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kembali melaksanakan Sidang Promosi Doktor atas nama Muhammad Idris, Program Studi Pendidikan Islam pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2017, bertempat di AULA Gedung H. Anif, Jl. IAIN No. 1, Medan.

Dengan Judul Disertasi : "Pendidikan Anak dalam Keluarga Islam Studi tentang Tuhfah Al-Maudud bi Ahkam Al-Maulud Karya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah (w. 751/1350)"

Bertindak sebagai Penguji pada Sidang Promosi Doktor saudara Muhammad Idris :

Ketua Sidang  : Prof. Dr. Syukur Kholil, MA

Sekretaris Sidang  : Dr. Syamsu Nahar, M. Ag

Penguji External (luar) : Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA (UIN Ar-Raniry)

Penguji I  : Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA

Penguji II : Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, MA

Promotor/Penguji : Prof. Dr. Hasan Asari, MA

Promotor/Penguji : Prof. Dr. Abd. Mukti, MA